Op 18 September 1944 is het zover.

Eindhoven wordt bevrijdt door de geallieerden. Nadat eerst ten noorden van Eindhoven de 10ste Airborne is geland in Son, die de weg vrij moesten maken en Eindhoven bevrijden, konden de Britse pantsers oprukken naar het noorden, richting Arnhem. Deze grootsschalige actie is bekend geworden onder de naam Market-Garden.

Links een wandbord dat na de oorlog werd verkocht om de bevrijding van Eindhoven te herdenken.

September 18, 1944 Finally!

Eindhoven liberated by the Allies. The British Armored Division was able to pass through Eindhoven after the 101st. Airborne Division jumped in Son, North of Eindhoven and cleared the road and liberated the town of Eindhoven. This is Operation Market Garden.

Left: a commemoration plate that was sold after the war to remember the liberation of Eindhoven

Paratroopers van de 101ste Airborne Divisie zitten hier hun post te lezen. Deze foto is vermoedelijk gemaakt op de Dommelbrug bij de Jan Smitslaan in Eindhoven.

101ste Airborne Division Paratroopers reading their letters. This picture is probably taken on the Dommelbridge in Eindhoven (Jan Smitslaan) next to Col.Sink's headquarters.

De bevrijders werden verwelkomd als helden. Zichtbaar opgelucht dat de verschrikkelijk bezettingsjaren voorbij zijn wil iedereen met de bevrijders op de foto.

The liberators were welcomed as heroes. Everybody wants a picture taken together with these heroes, perceptible relieved because the 4 years of occupation are over.

Talloze mensen, veelal werknemers van Philips, verzamelen zich op de Emmasingel bij de Philipsfabriek om daar massaal en spontaan de verjaardag van Frits Philips te vieren. Uiteraard met een Oranje tintje wat niet bij de Duitsers in de smaak viel en die er een einde aan wilden maken.

Countless people, most of them employees of the Philips works, are gathered together near the factory on the Emmasingel in Eindhoven, to celebrate the birthday of the Chairman of the Philipsworks. Actually it was a pro Dutch demonstration so the Germans didn't like it at all..

Vrouwen die tijdens de bezetting met Duitse militairen omgegaan waren werden publiekelijk kaal geknipt.

Dutch women who had a relationship with a German soldier were their hair cut off. This is known as the "Dutch cut" and is also been seen in the TV-series Band of Brothers.

Tanks op de Wal in Eindhoven, terhoogte van wat nu het Stadhuisplein is. Op de achtergrond de Catharinakerk. Aan de linker kant van deze straat is tijdelijk het hoofdkwartier geweest van Col. Sink.

Tanks in Eindhoven. Nowadays there is the town hall square where the yearly liberation commemoration is held On the left side of this street was Col.Sink's headquarters.

pagina/page

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

To index English - naar index Nederlands

"Band of Brothers" & all related marks & media are TM & © 2001 Dreamworks Television & HBO. This site is in no way affiliated with any entity involved in the production of this film. All opinions contained herein are those of the author alone. All pictures and other material were obtained through approved channels or from the public domain and are not intended to infringe on any copyrights.