Op het Stratumseind worden de Amerikaanse para's als helden onthaald en moeten met iedereen op de foto. Boven: deLichteneige, Jacques Thomasse, Zr. Valentine en Anna een tante van Piet Hoppenbrouwers.
Rechts: ter hoogte van het "Volksbelang"

On Stratumseind, down town Eindhoven, the liberators are welcomed.
Aove: Mr. Lichteneige, Jacques Thomasse, Zr. Valentine and Anna an aunt from Piet Hoppenbrouwers.
Right: The British are entering the city..

Boven en linksonder en midden: Foto's genomen op het Stratumseind te Eindhoven terhoogte van het toenmalige "Maastrichts Bierhuis."

Above and below dle: These photos are taken on Stratumseind in Eindhoven near a café that was called the "Maastrichts Bierhuis."

De paratrooper links kijkt wat zuur. Hij had ontzettende kiespijn en had enkele minuten bij de familie Hoppenbrouwers op een stoel gerust en van hen een pijnstiller gekregen. Een zogenaamd "Akkertje". Iets wat te vergelijken is met ons huidige Asperientje.

The paratrooper on the left doesn't look very happy. He had an enormous toothache and rested for a while on a chair at the Hoppenbrouwers family from which he received a pain killer.

Arriverende Amerikaanse paratroopers van het 506de regiment , 101ste Airborne Divisie op het Stratumseind te Eindhoven. Het is dan 18 september 1944. Niemand kan zich voorstellen dat een dag later, op 19 september 1944, de Eindhovense binnenstad wordt gebombardeerd door Duitse vliegtuigen.
De huizen en de straat van waar men de dag tevoren de Amerikanen nog hartelijk had verwelkomd, waren zwaar beschadigd, zo ook het pand van de familie Hoppenbrouwers.(onder links)

Resting US troopers from the 506de regiment , 101ste Airborne Division downtown te Eindhoven. These pictures are mad on Sept. 18, 1944. Nobody could imagine that just one day later (Sept.19, 1944) the Eindhoven inner city would be bombed by the Germans.
The houses and the street from where people welcomed their liberators just one day before, were destroyed or damaged, including the shop from the Hoppenbrouwers family.(Below left)

Boven links: Pand Hoppenbrouwers. Boven midden: In -en verkoophuis "de Kroet". Boven rechts: Peek & Cloppenburg.
rol de cursor over de linker foto

Above left: The Hoppenbrouwers shop. Above middle: A shop called "de Kroet". Above right: A shop called Peek & Cloppenburg.
Move cursor over left photo

Boven: Voor en na het bombardement: Op de rechter foto is de man met de baard de later bekende Eindhovense historicus Karel Vermeeren, die enkele interessante boeken over de Eindhovense geschiedenis schreef en eind negentiger jaren overleed. Beweeg de cursor over de rechter foto voor zijn zelfportret.

Above: Before and after the bombing of the town. The man with the beard on the right pictures is Karel Vermeeren, a well known Eindhoven historian who wrote several interesting books about Eindhoven. He passed away in the nineties. Click image for selfportret

 

Boven: Fabriek Cosmos op de Smalle Haven. Rechts: verhuizen bleek noodzakelijk.

Above: a small factory (Cosmos) at "Smalle Haven." Right: People had to move else.

Links boven: Het totaal verwoeste pand "Van Pierre" op de hoek van de Rechtsestraat met de Ten Hagestraat en de Kerkstraat. Links op de foto is de zijkant van de Catharinakerk zichtbaar. Rol de cursor over de foto.

Above left: A destroyed shop at the corner of Rechtsestraat-Ten Hagestraat and Kerkstraat. On the left side a part of the Catharina church which is also to be seen in the TV-series Band of Brothers ©. Move the cursor over de photo

Er zit niets anders op dan te verhuizen.

No other choise than move.

Boven: Er vielen bij het bombardement op 19 september 1944 in totaal 227 doden. Ongeveer 800 mensen raakten gewond. Alleen al op de Biesterweg kreeg een volgepakte schuilkelder een voltreffer met 41 doden als gevolg. Het hierboven afgebeelde gedachtenisprentje was voor de 17 slachtoffers die in de parochie van de H.Hartkerk te betreuren waren. Rechts boven: in een school aan de Thijmstraat te Eindhoven werden de slachtoffers samengebracht.
Zes vrachtwagens met tankmunitie explodeerden op het Stratumseind en de buurt werd één grote vlammenzee. Het zwaarst getroffen was het gebied rond de Catharinakerk en het kruispunt Stratumsedijk-Hertogstraat. Maar in de hele stad waren bommen gevallen: Aalsterweg, Leostraat, Tulpstraat, Voorterweg, Leenderweg, Heezerweg, Geldropseweg, Tongelresestraat, Nachtegaallaan, Nieuwstraat, Vestdijk, Fellenoord, Lijmbeekstraat, Boschdijk, Parallelweg, Kastanjelaan, het Philipsdorp, Gestelsestraat, Rivierstraat en Helmerslaan, Woenselsemarkt en Kloosterdreef.

Verwoest of zwaar beschadigd werden 369 woningen, 179 winkels en cafes, 11 fabrieken, 7 kerken, 12 openbare gebouwen en 6 bijzondere bouwwerken als bruggen e.d.

Above left: During the Sept.19 bombing 227 civilians were killed. About 800 people got wounded. A shelter on Biesterweg got a direct hit and 41 people were killed instantly. In memory of 17 victims from one parish this card was made.
Above right: The victims were brought together in a school for identification.
Six trucks loaded with tank ammo exploded at "Stratumseind" and the direct neighborhood was engulfed with flames. The heaviest bombings were in the neighborhood of the Catharina Church, down town Eindhoven and the crossing Hertogstraat and Stratumsedijk But bombs were dropped in the rest of the city too: Aalsterweg, Leostraat, Tulpstraat, Voorterweg, Leenderweg, Heezerweg, Geldropseweg, Tongelresestraat, Nachtegaallaan, Nieuwstraat, Vestdijk, Fellenoord, Lijmbeekstraat, Boschdijk, Parallelweg, Kastanjelaan, the Philipsdorp, Gestelsestraat, Rivierstraat, Helmerslaan, Woenselsemarkt en Kloosterdreef.

369 houses were destroyed or heavily damaged. Also 179 shops and cafe's, 11 factories, 7 churches, 12 public buildings and 6 special constructions like bridges etc.

It was the worst bombardment of the war.

pagina/page

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

To index English - naar index Nederlands

"Band of Brothers" & all related marks & media are TM & © 2001 Dreamworks Television & HBO. This site is in no way affiliated with any entity involved in the production of this film. All opinions contained herein are those of the author alone. All pictures and other material were obtained through approved channels or from the public domain and are not intended to infringe on any copyrights.