People all over the place. Along Hell's Highway, from Eindhoven to Arnhem, this was a common view during the days the allies passed by.

Overal mensen, Drukte. Dit was een normaal beeld langs de weg van de Belgische grens naar Arnhem. De weg die gebruikt werd om door te stoten als onderdeel van de operatie Market-Garden. Deze weg werd door de 101ste al snel omgedoopt tot "Hell's Highway"

Middle: British troops leaving Eindhoven across the railroad in the center of the town. They are driving away from the the Catharina Church up North. (In the background) so heading north.

Midden: Deze Britse troepen verlaten Eindhoven via de spoorwegovergang Woenselse overweg. Dat ze de stad verlaten is te zien omdat ze wegrijden vanaf de Catharinakerk die achter hen te zien is. Ze gaan dus in noordelijke richting.

Right: Can you imagine a better welcome....? Rechts: Zou u zich een beter welkom kunnen voorstellen.....?

This paratrooper must have realized that he came all the way to Holland for "the future" he holds in his hands.

Deze soldaat moet zich gerealiseerd hebben dat hij helemaal naar Nederland kwam om "de toekomst" in zijn handen te houden.

This was like something from heaven for the people that were occupied by the Germans for almost 5 years

As Major Richard Winters recalled: There were so many people in the streets that it took 10 days instead of the expected 3 days to clear the road for the English Armored Division. After 4 years of war the people were so happy that they all wanted to hug and welcome the allies. In part 4 of the TV-series you can see the worry on the faces of the Company Commanders while trying to order there men to keep on going.......

Majoor Richard "Dick" Winters herinnert zich dat er zo veel mensen op de been waren om hun bevrijders te verwelkomen dat er geen doorkomen aan was. Met had gepland de weg richting Arnhem in drie dagen vrij te maken voor de Britse tank divisie mar in plaats daarvan kostte het 10 dagen. Na 4 jaar oorlog waren de mensen zo uitgelaten dat ze iedereen wilden omhelzen en verwelkomen. In deel 4 van de tv-serie zie je dan ook de zorg op de gezichten van de compagnies commandanten terwijl ze bezig zijn hun mensen te laten doorgaan.....

The other day Bill Guarnere told me that he received so many apples that he once threw an apple instead of a handgranate.

+++++++

Bill Guarnere vertelde me eens dat hij zoveel appels had gekregen dat hij op een keer een appel gooide in plaats van een handgranaat.

Maybe you didn't notice but one of the Easy Company Liberators, "Babe" Heffron was among the people that figured as Eindhoven inhabitants who were welcoming their liberators. He is waving with a small Dutch flag. Like Alfred Hitchcock he was in his own film.....

++++++++

Misschien is het u niet opgevallen tijdens de serie op tv. maar een van de Eindhovense bevrijders van de Easy Compagnie figureerde als inwoner van Eindhoven die hun bevrijders verwelkomden. "Babe" Heffron zwaaide met een Nederlandse vlaggetje. Net als Alfred Hitchcock figureerde hij in zijn eigen film.....

Above right photo Grote Berg near police Head Quarters. At the background the St.Catharina Church. Other photos Eindhoven Market square.

++++++

Foto rechts boven: Massa's mensen op de Grote Berg in Eindhoven waar toen het hoofdbureau van politie was gevestigd. Daar werden toen de aangehouden collaborateurs onder luid gejoel binnengebracht

De andere foto's zijn genomen tijdens de feestelijkheden op de Markt van Eindhoven.

Dancing people in the center of Eindhoven. Pictures together with the liberators. Pictures made to remember.

We still do....with a lot of respect.

Dansende mensen in het centrum van Eindhoven samen met hun bevrijders. Foto's gemaakt om te herinneren.

Dat doen we nog steeds.....Met veel respect.

"Holland rises again"

101 airborne paratrooper entering Eindhoven on Sept.18, 1944 on a spot called "Woenselse overweg". He was dropped in Son (North of Eindhoven) How many hands will he have been shaken on his 'journey' to Eindhoven?

Deze paratrooper van de 101ste komt hier de spoorweg over (de Woenselseoverweg) Hij was gedropt in Son enkele kilometers ten noorden van Eindhoven. Hoeveel handen zou hij ondertussen al hebben geschud?

His Royal Highness the Prince of Holland Bernhard (with flowers) visits Eindhoven. Photo made at Ravensdock at Vestdijk Downtown Eindhoven.

Prins Bernhard bij huize Ravensdonck op de Vestdijk te Eindhoven.

For the events in France on June 6th Theo Staal made T-shirts with this picture on it. They were very nice. Eventually they were all given away as souvenirs.

+++++

Voor de reunie van Easy compagnie in juni 2001 liet Theo Staal deze T-shirts maken met daarop de eerste bevrijdingsfoto van Eindhoven. Elke veteraan kreeg er een als souvenir.

Left: The 2nd British Armored Division on Stratumseind Eindhoven. At the background the St.Catharina Church with the two steeples as seen in episode 4 from the TV-series Band of Brothers©

Links: het Britse 2de Armored Division op het Stratumseind in Eindhoven. Op de achtergrond het silhouet van de Catharinakerk zie ook te zien was in de TV-serie Band of Brothers©

This is the charter, made by the Eindhoven Mayor Verdijk to remember the Eindhoven liberation.

Dit is de oorkonde die werd gemaakt door burgemeester Verdijk om de bevrijding van Eindhoven te herdenken.

Translation:

"The fetters are broken. Eindhoven is breathing again in a more free atmosphere. Death and decomposing were brought to the defenseless but unbroken is the strength of the Dutch tribe.
For rebuilding counts: were there's a will, there's a way.
The only road that leads us to true peace, to true freedom and to true prosperity for all is embedded in unity in the lack of freedom"

pagina/page

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

index - index