Eindhoven Liberated - Eindhoven bevrijd.
18 september 1944

Eindhoven was een belangrijke schakel in Operatie Market Garden. Ten Noorden van Eindhoven ligt de plaats Son waar op 17 September 1944 de Amerikaanse 101ste Airborne Divisie (inclusief Easy Company) landde. Zij hadden tot taak diverse bruggen in Eindhoven, Son en St.Oedenrode veilg te stellen zodat vanuit Valkenswaard (ten Zuiden van Eindhoven) de Britse pantsereenheden konden oprukken. Het doel was via de weg die daardoor bekend werd als Hell's Highway, door te stoten naar Arnhem.

 

Eindhoven was a very important link in Operation Market Garden. North of Eindhoven is a village called Son. On Sept. 17, 1944 the 101st. Airborne Division (among them Easy Company) jumped into the dropzones. Their mission was to secure several bridges in Son, St.Oederode and Eindhoven to clear the road (later called "Hell's Highway") for the British Armoured Division that came in from the south. They had to go all the way to Arnhem along this very narrow and dangerous road.

Dit is de eerste foto die gemaakt is van de bevrijders van Eindhoven om 11.00 uur op 18 september 1944.

Het onschadelijk maken van twee duitse 88 mm-kanonnen door de F compagnie op de Frankrijkstraat maakte de weg naar de stad vrij voor de 101ste Airborne Divisie. Na de gevechten kwamen bevrijde burgers naar buiten. Fotograaf Andre van de Kerkhof maakte deze foto in de Kloosterdreef 19c, de woning van bakkerij Pulles. Het is een perfecte moment die er na bijna 60 jaar nog even actueel uitziet. Met al die jongeren om hun Amerikaanse bevrijders ademt de opname de sfeer van echte blijdschap. Kijk maar naar de gezichten van het jonge meisje in het midden en de jongen die trots een reep chocolade laat zien die hij net van een van de para's had gekregen.

This is one of the first photos taken after the paratroopers entered Eindhoven to liberate the town and clear the road for the British Armoured Division.Fltr: priv.Robert E.Jones - staff sergeant Hugh Bonden and Clyde E.Jeffers.The first picture of the liberation of Eindhoven Sept.18th 1944 (11.00 PM)

The elimination of 2 German 88 mm guns by F company at the entry of Eindhoven cleared the way to the city by the 101st Airborne division. After the fight, relieved civilians came out of their homes. Photographer André van der Kerkhof took this picture in the Kloosterdreef 19c, the Pulles' bakery. The snapshot is brilliant and looks very actual, although taken 57 years ago. With all these young people crowded around the Americans it breathes the atmosphere of real happiness. Look at the spontaneous laughing young girl in the center and the proud boy ranking out on top with a chocolate bar he just got from one of the Airbornes.   

The F-Co. Members are fltr: / de mensen van de F-compagnie zijn vlnr:

  1. Bernard Tom - Ohio - KIA on "the Island" in Holland. He was not even 20 - Buried at Margraten Holland. Hij sneulvelde enkele weken later bij de gevechten op het Eiland (Nederrijn). Hij was nog geen 20. Hij ligt begraven op Margraten.
  2. Hugh Borden - Greenville - South Carolina, survived. Died in 1990. (in 1990 overleden)
  3. Clyde Jeffers - Michigan - survived. Died in 1976 (in 1976 overleden)

In England paratroopers from 101 Airborne Division are 'boarding' for operation Market Garden on September 17th 1944.

Hier stappen in Engeland de paratroopers in voor de operatie Market Garden.

foto US Army Washington

De eerste dagen van de bevrijding in Eindhoven.

The first days of the liberation of Eindhoven

The 506th Regiment captured the 4 small bridges across the Dommel river in the center of Eindhoven without much opposition. Next, the roads leading out of town are occupied.

Major Clarence Hester, intelligence officer of the 2nd Battalion, visits the American post on the Geldropseweg on his Cushman 53 airborne scooter On the right photo on another spot with some members from 506 th Headquarters Company heading for Eindhoven

Het 506e Regiment bezette 4 bruggen over de Dommel in het centrum van Eindhoven en ondervonden daarbij veel tegenstand. Vervolgens werden de uitgaande wegen van de stad bezet.

Majoor Clarence Hester, inlichtingenofficier van het 2e battaljon, praat hier met een Amerikaanse post op de Geldropseweg te Eindhoven, terwijl hij op zijn Cushman 53 scooter zit die speciaal was ontworpen voor de luchtlandingstroepen. Op de rechter foto oop een andere plaats met enkele leden van de hoofdkwartier compagnie van het 506de Regiment op weg naar Eindhoven.

paratroopers from C Company in front of the Catharina Church in the center of Eindhoven. The men squatting in front belong to Ltn. Sutherland's platoon (who himself is at the left from them) Identified l.t.r. are priv.Edward Rennock, Corp.Sim Bradley, Priv.Kenneth Moore (the tall man in the second row) Sergeant Berger and priv.Geis Montane (leaning back on hands)

paratroopers van de C compagnie. De mannen die bij elkaar zitten zijn van het peleton van luitenant Sutherland die zelf links van hen staat. Degenen van wie de namen bekend zijn vlnr: priv.Edward Rennock, Corp.Sim Bradley, Priv.Kenneth Moore (de lange man in de tweede rij) Sergeant Berger en priv.Geis Montane (die achterover geleund zit, steunend op zijn handen)

De politieman (Kees Janse) was in 1966 mijn chef.
Toen hij tijdens de oorlog het bevel kreeg om mensen te arresteren ging hij die tevoren waarschuwen. Kees moest onderduiken omdat iemand hem had verraden. Meteen na de bevrijding kwam hij hem tegen en nam hij hem in hechtenis.

The policeman (Kees Janse) was my chef in 1966.

When he was ordered to arrest people he warned them before. This man betrayed him to the Germans so Kees had to go into hiding. He swore that he would arrest the man as soon as he could. This was the moment.

The first liberated inhabitants from the Sonniuswijk in Son (drop zone region) are smoking American cigarettes and they inform the 506th regiment's staff.

De eerste bevrijde burgers van de Sonniuswijk in Son (waar de landingszones waren) Ze roken Amerikaanse sigaretten en geven informatie aan de Inlichtingen staf van het 506de.

The soldiers are / de soldaten zijn: Bob Watts (l) 506th intelligence officer: Leman Gunn (r) and the paratrooper reading the map is Al Tucker.

De soldaat die de kaart aan het lezen is is Al Tucker.

This picture was taken by the American journalist Walter Cronkite who was in the glider that had been shot. The soldier in the back (without helmet) was wounded and brought to first aid.

Deze foto werd genomen door de bekende Amerikaanse journalist Walter Cronkite die in een glider zat die was neergeschoten. De soldaat die achterin zit (zonder helm) was gewond en werd op deze manier naaar de eerste hulp gebracht.

Eindhoven, Sept.18th 1944

The British Armoured Division enter the town

De britse tankdivisie komt de stad in.

Best: Railroad bridge destroyed. After the war this bridge was restored and stayed until 2000 when it was replaced.

Deze spoorbrug in Best werd totaal vernietigd. Na de oorlog werd ze herbouwd en in 200 weggehaald om plaats te maken voor een nieuwe in het kader van de verbreding spoorwegennet.

Eindhoven: a bombed hospital in the center of the town

Het gebombardeerde Binnenziekenhuis in het centrum van Eindhoven

pagina/page


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

To index English - naar index Nederlands