Sept.18,1944. For the German prisoners of war it was the end. For the Eindhoven population the beginning.

Voor de Duitse krijgsgevangenen betekende 18 September 1944 het einde. Voor de Eindhovenaren een nieuw begin.

Tired. Everyone needed to rest but some of them didn't get a chance because the many happy people of Eindhoven wanted to celebrate their liberation and have taken photos together with their liberators.

Vermoeid. Iedereen verdiende eigenlijk rust maar veel soldaten kregen daarvoor niet de gelegenheid Er waren zoveel gelukkige Eindhovenaren die hun bevrijding vierden en met hun bevrijders op de foto wilden.

Front/voor: Joseph D. Liebgott; Back/achter: Eugene G. Roe (Medic) and/en Burton P. Christenson, all from/allen van 1st Platoon, E Company, 2nd BN, 506th PIR
[Identified by Clancy Lyall (E Co, 2nd BN, 506th PIR, 1944-1945; 1st ABG, 1956-1958)

When there wouldn't be photos from the Allies entering Eindhoven, nowadays nobody would believe you when you told them that thousands of people were standing beside the narrow roads to welcome their liberators, asking for their autograph.

Als er geen foto's als deze waren zou op de dag van vandaag niemand je geloven als je hen zou vertellen dat er duizenden mensen langs de smalle straten stonden om hun bevrijders te verwelkomen en om hun handtekening te vragen

Boven: beweeg cursor over foto voor beeld 60 jr. later
Above: Move cursor over picture for view 60 years later

Heavy bombings damaged a lot of buildings in the inner city and outskirts of the town of Eindhoven. In 1942 there were bombings, but also on Sept.19. 1944. Just one day after the liberation by the 101st Airborne Division, among them Easy Co. 506 PIR. In episode 4 from the TV-series you can see that Richard Winters is looking towards Eindhoven watching the burning city.

In Eindhoven verwoestten zware bombardementen de binnenstad en delen van buitenwijken. In 1942 waren er bombardementen maar ook op 19 september 1944, enkele uren nadat de stad was bevrijd door de Engelsen en Amerikanen. In deel 4 van de TV-serie Band of Brothers kun je Richard Winters in de richting van de brandende stad zien kijken.

In front of the telephone office downtown Eindhoven. A few moments after this photo was taken the man on the right (Th.van den Boogaard) was shot (killed) by passing Germans. He was a member of an organization called "PAN" from the Dutch resistance.

Voor de telefooncentrale in het centrum van Eindhoven. Kort nadat deze foto was genomen werd de man rechts (Th. van den Boogaard) doodgeschoten door passerende Duitsers. Hij was lid van de PAN (ondergrondse)

St.Antonius Church at Fellenoord Eindhoven (l). The Nieuwstraat (view towards Dommelstraat) in the center of Eindhoven (m) and damaged houses on a street called "Wal", behind the Catharina Church in the center of Eindhoven. This Church is been seen in de decor of the 4th episode of the TV-series Band of Brothers. Until now the street (Wal) is one of the streets used for the yearly liberation commemoration parade in Eindhoven.

De St.Antoniuskerk aan de Fellenoord te Eindhoven (l) De Nieuwstraat gezien in de richting van de Dommelstraat in het centrum van Eindhoven (m) en de verwoestte huizen aan de Wal, achter de St.Catharinakerk. Ook deze kerk is te zien in het decor van de vierde aflevering van Band of Brothers. Tot op de dag van vandaag wordt deze straat gebruikt bij de jaarlijkse herdenkingen van de bevrijding van Eindhoven

pagina/pages

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

To index English - naar index Nederlands