Tjalke Haven -1915-1996- (hieronder links op de foto) liet na zijn overlijden een aantal foto's na die tijdens de bevrijdingsdagen en in de oorlog in Eindhoven waren gemaakt. Zijn zoon gaf ze aan mij omdat hij vond dat zoveel mogelijk mensen ze moesten zien. Tjalke Haven liet zich fotograferen met Sgt. ROY AUSTIN pelotons sergeant van het 2de battaljon van het 506 PIR. Gedurende de bevrijdingsdagen fungeerde Tjalke als vertaler voor de geallieerden. Daarvoor had hij dit mouwembleem op zijn jas.(onder rechts)

Tjalke Haven (below left-1915-1996) made some pictures during wwII in Eindhoven and also on the day Eindhoven was liberated. After he passed away, his son gave me these pictures for my web site and also some original newspaper articles he preserved. During the liberation Tjalke was interpreter for the allied forces.The paratrooper next to him is Sgt. ROY AUSTIN. He was platoon Sgt. in the 2nd Bat. of the 506th Reg.

The patch Tjalke used while he was the interpreter for the Allies. (below right)

Deze foto is gemaakt kort nadat hij op 17 september 1944 in Son was gesprongen. Later zou hij sneuvelen bij de gevechten inBastogne.

De foto hieronder is gemaakt, kort voordat hij vertrok in 1943 tijdens de beroemde record mars. Roy loopt vooraan links.

The photo was made short after he had jumped in Son on sept.17th 1944 . Later he was killed in action in Bastogne. The picture below right was taken before they went overseas in 1943, finishing a forced march that broke a record held by a Japanese Battalion. Roy is front row left.

Gezicht op de Philipsfabrieken Eindhoven (Strijp) tijdens de eerste luchtaanval op 31 maart 1942
Hieronder de beschadigde fabrieken na de eerste aanval.

View on the Philips works in Eindhoven (Strijp) during the first attack on March 31, 1942
Below the damaged factories after the attack

Vanuit de achteruin van een woning in Strijp werden deze foto's gemaakt van de tweede luchtaanval op de Philipsfabrieken in Strijp.Je moet er toch niet aan denken dat zich de geschiedenis herhaalt en dat in onze stad, waarvan het inwoneraantal sinds de oorlog is verdubbeld, weer bommen zouden vallen. Het gebeurt altijd ergens anders in de wereld, maar het nog maar relatief heel kort geleden dat het ook hier gebeurde.

From out the backyard from a house in Eindhoven-Strijp these photos were taken from the second attack on the Philips works in Eindhoven-Strijp.
It's hard when you realize that history would repeat and that our town, in which the inhabitants doubled since WWII,would be bombed again. It is always happening somewhere else in the World but it's just a few years ago that it happened here.

Onmiddellijk na de bevrijding werden stadsgenoten die tijdens de bezetting met de Duitsers hadden geheuld, gevangen genomen. Met een buitgemaakte Luger wordt deze vermoedelijke verrader onder schot gehouden. Op de achtergrond belangstelling genoeg. Let op de andere "bewaker" die met een Duitse steel handgranaat (potato masher) in de hand staat en een Duitse bajonet aan zijn riem heeft hangen.

Immediately after Eindhoven was liberated, Dutch collaborators were arrested. A collaborater has been held within range by a German Luger pistol. A lot of people watching it at the background. Mind the "guard" in the background with a German potatoe masher and a German bayonet on his belt

De verwoeste Philipsfabriek van Strijp 1 nabij de ingang aan de Mathildelaan in Eindhoven centrum.

The damaged Philips factory near the entrance Mathildelaan, downtown Eindhoven.

Collaborateurs worden opgebracht door leden van de PAN, vergezeld van publiek en boy scouts. Deze drie opnamen zijn genomen voor het hoofdbureau van politie aan de Grote Berg te Eindhoven.
Op de middelste foto (waar op de achtergrond nog een toren van de Catharinakerk is te zien) is duidelijk aan de, vanwege de bevrijding feestelijk uitgedoste mensen, te zien dat ze blij zijn dat er weer een verrader is gearresteerd.

Collaborateursarreted by members of the so called PAN, accompied by civilians and boy scouts. These three photos are taken in front of the Police Headquarters in Eindhoven, Grote Berg 69.
On the photo in the middle (with the church steeple at the background) you can see very happy people, all dressed up because of the liberation, yelling and shouting at the arrested collaborators.

De foto's boven zijn gemaakt bij het van Abbe-museum. Kennelijk zijn de Duitsers hier jongeren aan het recruteren. - The photos above are made near the van Abbe Museum in Eindhoven. Apparently the Germans are enlisting young men.

 

Hieronder krijgsgevangenen onder bewaking van een Amerikaanse paratrooper en de PAN. - Below prisoners of war guarded by an American Paratrooper and members of the Dutch resistence..

Boven: Het St.Jozefziekenhuis aan de Aalsterweg te Eindhoven. Op het dak zijn, duidelijk zichtbaar vanuit de lucht, rode kruis tekens aangebracht om te laten zien dat het om een ziekenhuis ging.

Above: The St.Jozef hospital in Eindhoven. On the roof Red Cross signs were clearly visible, so from out the sky it was obvious that this building was a hospital

Het van Abbemuseum met uitkijktoren op de hoek van de Wal met de Bilderdijklaan te Eindhoven. In 2003 kwam de miljoenen kostende nieuwbouw van het museum klaar. Deze nieuwbouw is achter het oude museum gebouwd waardoor het oorspronkelijke museum werd behouden.

The Van Abbemuseum with watch tower on the corner Wal and Bilderdijklaan in Eindhoven. In 2003 behind this museum a brand new and very modern museum was build. The original building is preserved for the future.

Boven midden : een uitkijktoren in het Philips de Jonghpark aan de Oirschotsedijk te Eindhoven
Boven rechts : De skyline van Eindhoven als silhouet tegen de lucht die werd verlicht door de brandende gashouder in de wijk Tongelre.

Above middle: a Watch tower in the park " Philips de Jonghpark" in Eindhoven

Above right : The Catharina Church (down town Eindhoven and also seen in the BOB TV-series) as a silhouette because of the burning gasholder in Tongelre Eindhoven.

Werknemers van Philips konden tijdens de oorlog tegen gereduceerde prijzen een warme maaltijd nuttigen in bovenstaande ruimte.
Links genieten enkele jonge vrouwen van de maaltijd die in de volksmond de naam "Philiprak" kreeg.

During the war Philips employees could get a low budget meal in the building above right.
Left: Young women enjoying the meal. In popular (Dutch) language this meal was called "Philiprak". (Phili-hash)

pagina/page

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

To index English - naar index Nederlands

"Band of Brothers" & all related marks & media are TM & © 2001 Dreamworks Television & HBO. This site is in no way affiliated with any entity involved in the production of this film. All opinions contained herein are those of the author alone. All pictures and other material were obtained through approved channels or from the public domain and are not intended to infringe on any copyrights.