Telkens weer duiken er foto's op die nog nooit zijn gepubliceerd. Foto's afkomstig van mensen die ze jaren stil hebben gekoesterd of die ze na jaren weer terugvonden. Op de volgende pagina's zijn foto's te zien die afkomstig zijn van PIET HOPPENBROUWERS waarvoor ik hem zeer erkentelijk ben. Een deel van de foto's is nl. nooit gepubliceerd. Zijn vader had een teken -en schilderwinkel op het Stratumseind te Eindhoven. Het Stratumseind maakte onderdeel uit van "Hell's Highway". Langs deze weg trokken de geallieerden vanuit België naar Arnhem.Easy Compagnie (De Band of Brothers) maakte deel uit van de Amerikaanse troepen die verantwoordelijk waren voor het veiligstellen van de op die route liggende bruggen, zodat de Engelsen met hun zware voertuigen konden oprukken.

From time to time I receive photos that never have been published before. Pictures owned by people who kept them carefuly for many years but also from people who found them after many years in a shoe box. On the next pages are pictures I received from PIET HOPPENBROUWERS which I appreciate very much.
Some of these pictures were never published before.
His father was the owner of a shop for drawing materials in a street called "Stratumseind", down town Eindhoven. This street was part of "Hell's Highway". Along these roads the Allies went from Belgium to Arnhem during Operation Market Garden. Easy Company (The Band of Brothers ©) was -together with others US troops- responsible for securing the bridges in Son, St. Oedenrode, Best, Eindhoven to clear the roads for the British armoured forces .


Ga met cursor over foto boven voor situatie 2004.
Boven links: De gashouder stond aan brug over de Tongelresestraat waar thv. het huidige DAF-museum. Op 3 maart 1941 stond hij in brand. Foto rechts
bep
Boven Links: De eerste Amerikaanse para's van het 506e Regiment, 101ste Airborne Divisie kwamen om 13.00 uur de straat in uit de richting van de Ten Hagestraat (Paterskerk) Hier terhoogte van het toenmalige café "Het Groen Koffiehuis" Beweeg de cursor over de linker foto.
Rechts boven: een deelvergoting van de foto hierboven. Het jonge meisje is in maart 2008 door haar (Nieuw Zeelandse) man Bill McPhee, geïdentificeerd als Bep de Turck, een van de kinderen van de uitbater van het Groen Koffiehuis.
Ze stond langs de weg naar de binnenkomende soldaten te schreeuwen: "Hello Tommy" totdat een van die soldaten naar haar toekwam en zei""I'm not a Tommy. I'm a Yank!"

Above left: The first US paratroopers from the 506th Regiment, 101ste Airborne Divisision arrived at 13.00 hrs. in the "Ten Hagestraat" on the right site a café called "Het Groen Koffiehuis" Move the cursor over the left photo Above right : a detail of the photo above. The young girl is in March 2008 identified by her husband Bill McPhee as Bep de Turck. A daughter of the owner of the café. She was yelling: "Hello Tommy" until one of the troopers went to her and said: "I'm not a Tommy. I'm a Yank!!"

Beweeg cursor over foto (situatie 2004)
Roll over image (2004)

Op het Stratumseind worden de Amerikaanse para's als helden onthaald en moeten met iedereen op de foto.
Links boven
: de fam. van de Laar - Uppelschoten en Smulders.
De andere foto's hierboven zijn gemaakt ter hoogte van het toenmalige "Volksbelang" en thv. het "Maastrichts Bierhuis" en het notariaat Haenen.

The US paratroopers were welcomed as heroes and everybody wanted a photo with them. It took some time to go to Arnhem.
Above left : the families van de Laar - Uppelschoten and Smulders.

Links boven: De winkel van Hoppenbrouwers op het Stratumseind te Eindhoven. Piet is de jongen die links voor de winkel loopt. Midden boven: de fam. Meijer en van de Ven(R) en links daarvan de familie Heeren, met een paratrooper. Dit is 18 september 1944 in de middag. Boven rechts: OLGA HAENEN (van de notaris) verwelkomt de soldaten met zelfgebakken koekjes.

Above left : The shop (Drawing materials) from Mr.Hoppenbrouwers at Stratumseind down town Eindhoven. Piet, from whom I received these photos) is the 10 year old boy on the left side of the photo. Above middle: The Meijer and the Van de Ven(R) families. Middel : next to the paratrooper, the Heeren family. This is Sept.18, 1944 in de early afternoon. Above right: OLGA HAENEN (a daughter from the notary) welcomes the paratroopers with home made cookies.

Links: Huize "De Laak" van de familie Philips aan de Parklaan - Nachtegaallaan te Eindhoven werd door het oorlogsgeweld zwaar beschadigd. De villa werd in 1907 gebouwd door dr. Anton Philips. Rol de cursor over de linker afbeelding en zie huize "De Laak" anno 2004.
Foto boven: Ook een van de villa's uit het zogenaamde villapark werd zwaar beschadigd. "Het villapark" is de naam van de oude villawijk in het westelijk deel van het Eindhovense stadsdeel Tongelre, die tussen 1907 en 1935 tot stand is gekomen op initiatief van NV Philips,grondmij, Stratum-Tongelre en de woningbouwvereniging voor de RK Middenstand. Er staan talloze prachtige villa's waarvan er thans een aantal op de rijksmonumentenlijst zijn geplaatst. .

Left: Mansion "De Laak" owned by the Philips family at Park lane - Nightingale in Eindhoven, was heavily damaged during the war. The mansion was build in 1907 by dr. Anton Philips, one of the founders of the Philips works. Move the cursor over the left photo to have of view of the mansion "De Laak" in 2004.
Above: Also one of the other mansions in the neighborhood was heavily damaged. All the mansions were build between 1907 and 1935

Ook kerken werden niet gespaard. Hierboven enkele opnamen van de Antoniuskerk en de pastorie.

Also churches were damaged. Here are some pictures of the Antonius church and the presbytery.

Het mag een wonder heten dat bij het bombardement van de Eindhovense binnenstad op 19 september 1944, één dag na de bevrijding, de Catharinakerk er zo goed vanaf is gekomen. Omliggende panden werden zwaar beschadigd of verwoest. Op de linker foto is de Catharinakerk te zien met op de achtergrond het toenmalige pand "van Pierre" waarvan op de rechter foto een close up. Het rechter pand op de foto is tegenover de kerk aan de andere kant van de straat (het Stratumseind.) Beweeg de cursor over de rechter foto

It was a miracle that the Catharina Church down town Eindhoven was slightly damaged during a surprising bombardment one day after the liberation on Sept. 18, 1944. Building situated in the neighborhood were destroyed or heavily damaged. Left picture: The two steeples of the Catharina Church and on the back ground a damaged bookstore (close up right photo). The destroyed building on the right is opposite the church, just on the other site of the street.(Stratumseind.) Move the cursor over the right picture for the situation 60 years later

pagina/page

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

To index English - naar index Nederlands

"Band of Brothers" & all related marks & media are TM & © 2001 Dreamworks Television & HBO. This site is in no way affiliated with any entity involved in the production of this film. All opinions contained herein are those of the author alone. All pictures and other material were obtained through approved channels or from the public domain and are not intended to infringe on any copyrights.